Υπάρχουν και οι στιγμές που εσύ θυσιάζεις τα πάντα για κάποιους…

Υπάρχουν και οι στιγμές που εσύ θυσιάζεις τα πάντα για κάποιους…και εκείνοι θυσιάζουν εσένα για το Τίποτα!

ΠΗΓΗ: olagiatingunaika.gr