Το μέγεθος του μικρού δαχτύλου του χεριού σας φανερώνει πολλά για τον χαρακτήρα σας

Η χειρομαντεία είναι μια αρχαία τεχνική που χρησιμοποιούνταν από τα μέντιουμ, τα οποία διάβαζαν το μέλλον ενός ατόμου με γνώμονα τις γραμμές και το σχήμα των χεριών του.Σήμερα, η πρακτική είναι πιο αναπτυγμένη και επικεντρώνεται περισσότερο σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και σε συνδυασμό χαρακτηριστικών, που αποκαλύπτουν μοναδικά χαρακτηριστικά για τον καθένα μας.

Ένας τέτοιος τρόπος που μπορείτε να μάθετε περισσότερα πράγματα για σας, είναι να κοιτάξετε το ύψος του μικρού σας δακτύλου. Σύμφωνα με τους παλμιστές, αυτό το μικρό δάχτυλο μπορεί να καθορίσει τρεις τύπους ανθρώπων. Συμβουλευτείτε τις παρακάτω εικόνες και μάθετε σε ποιο είδος ανήκετε.Ανάλογα με το πόσο μακρύ ή κοντό είναι το μικρό σας δάχτυλο, μπορείτε να προσδιορίσετε σε ποια κατηγορία ανθρώπου ανήκετε. Υπάρχουν τρεις τύποι ανθρώπων, ας τους ονομάσουμε τύπου Α, τύπου Β και τύπου C.

Τύπου A

Τύπου Β

Τύπου Γ

Πηγή tilestwra.com