Τι λένε για σας τα δακτυλικά σας αποτυπώματα

Κυκλικές γραμμές

Τίποτα

Καμπύλες


Απολύτως τίποτα

Στρόβιλοι


Είναι μόνο γραμμές και τίποτα περισσότερο

Credit: 9gag.com