ΤΕΣΤ: Πόσο Καλά Είναι τα Ελληνικά Σου;

Η γλώσσα μας έχει μια πλούσια ποικιλία από λέξεις που καμία άλλη γλώσσα στον κόσμο δεν έχει.
Η ελληνική γλώσσα έχει πάνω από 5 εκατομμύρια λέξεις πράγμα που εκτός από την αρχαιότερη γλώσσα στον κόσμο την κάνει και την πλουσιότερη.

Εμείς συλλέξαμε 15 σπάνιες λέξεις που θα δείτε εάν τις γνωρίζετε αλλά ταυτόχρονα θα μάθετε και θα τις διδαχτείτε.


Γράψτε το αποτέλεσμα σας στα σχόλια.

Πηγή