Τέλος εποχής για την Alpha Bank. Αλλάζουν όλα

Ποια η νέα εποχή για την Alpha Bank;

Ο ορισμός του Βασίλη Ψάλτη στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Alpha Bank σηματοδότησε το τέλος μια μακράς εποχής για την τράπεζα και την είσοδο σε μια καινούργια.

Από το 1879 όταν στην Καλαμάτα ιδρύθηκε ο Εμπορικός Οίκος Ι.Φ Κωστόπουλου, ο οποίος σύντομα επεκτάθηκε σε τραπεζικές εργασίες, κυρίως στην αγορά συναλλάγματος μέχρι και χθες, η οικογένεια Κωστόπολου βρισκόταν πάντα στις πρώτες γραμμές του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Ο Εμπορικός Οίκος το 1916 έκανε την αποφασιστική κίνηση και από την εμπορία, πέρασε στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με τη συνεργασία της Λαϊκής Τραπέζης, ιδρύοντας την τράπεζα »Ι.Φ. Κωστοπούλου και Σία» με τη νομική μορφή της ετερόρρυθμης εταιρίας.

Η Καλαμάτα ήταν πάντα η έδρα των δραστηριοτήτων της οικογένειας Κωστόπουλου και εκεί το 1918 η Τράπεζα Ι.Φ. Κωστοπούλου μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Καλαμών». Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας Τραπέζης εκλέγεται ο Διονύσιος Π. Λοβέρδος, Γενικός Διευθυντής της Λαϊκής Τραπέζης με την τράπεζα να λειτουργεί πλέον σαν Ανώνυμη Εταιρεία.

Το 1920 η τράπεζα Καλαμών κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα της και ανοίγει το πρώτο της υποκατάστημα στην Αθήνα, ενώ το 1922 ιδρύεται από την Εμπορική Τράπεζα η Commercial Bank of the Near East -η σημερινή Alpha Bank London- της οποίας ένας από τους πρώτους μετόχους υπήρξε ο εμπορικός οίκος I.Φ. Κωστοπούλου.

Το 1924 η Καλαμάτα αποδεικνύεται «μικρή» για το μέγεθος της ανερχόμενης τράπεζας, έτσι η Τράπεζα Καλαμών συγχωνεύεται με το τραπεζικό Τμήμα του εμπορικού οίκου Ι.Φ. Κωστοπούλου δημιουργώντας ένα νέο τραπεζικό ίδρυμα με την επωνυμία »Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως». Η νέα Tράπεζα έχει έδρα την Αθήνα ενώ ανέπτυξε ένα περιφερειακό δίκτυο υποκαταστημάτων στην Νότιο Πελοπόννησο.

Το ιδιαίτερο γνώρισμα στη σύνθεση της νέας Τραπέζης είναι η σημαντική συμμετοχή υφασματεμπόρων, όπως ο Βασίλειος Γ. Ακριβός που αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της, ο Ανδρέας Π. Μαντζούνης, ένας από τους σημαντικότερους βιομηχάνους στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας και ο Ευτύχιος Κ. Λυγινός μεγάλος έμπορος και βιομήχανος υφασμάτων. Το 1924 καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου αναλαμβάνει ο πρεσβύτερος γιος του Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, Δημήτριος (Μίμης) Ι. Κωστόπουλος, ενώ ιδρύεται κατάστημα στον Πειραιά.

Το 1925 η μετοχή της Τράπεζας Εμπορικής Πίστεως κάνει την είσοδο της στο Χρηματιστήριο και το 1932 η τράπεζα μπαίνει στο δικό της ιδιόκτητο κτίριο στην οδό Σταδίου. Το 1940 ιδρύεται στην Πλατεία Μοναστηρακίου το πρώτο Υποκατάστημα της Τραπέζης στην Αθήνα, το οποίο θα πυρποληθεί κατά τα Δεκεμβριανά, το 1944.

Την ίδια χρονιά, το 1940, ιδρύεται επίσης η θυγατρική Εταιρία «Η Εμπορική» Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων, με την οποία η Τράπεζα εισέρχεται από πολύ νωρίς στην ασφαλιστική αγορά. Το 1942, εν μέσω της κατοχής κατά την οποία η τράπεζα διακρίθηκε για την οργάνωση συσσιτίων, ιδρύεται η θυγατρική Εταιρία «Ιδιοκτησιών Φροντίδος Κτημάτων και Οικονομικών Συμφερόντων» (Ι.Φ.Κ.Ο.Σ.) με σκοπό την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση ακινήτων, η οποία αργότερα εξελίχθηκε στην σημερινή Alpha Αστικά Ακίνητα.


Το 1947 η τράπεζα αλλάζει την ονομασία της σε «Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως» ενώ στο τιμόνι της βρίσκεται ο Σπύρος Κωστόπουλος. Το 1948, η Τράπεζα διανέμει μέρισμα για πρώτη φορά μετά την πολεμική περίοδο και θα αποτελέσει τη μόνη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρία που θα διανέμει αδιαλείπτως μέρισμα στους μετόχους της για τα επόμενα εξήντα χρόνια.

Το 1953, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επανεκλέγεται ο Σταύρος Ι. Κωστόπουλος. Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Σπύρος Ι. Κωστόπουλος και συνεχίζεται η εξάπλωση της τράπεζας, με την έναρξη υποκαταστήματος στην Πάτρα το 1957 και την Θεσσαλονίκη το 1958.

Το 1963, μπαίνει στην τράπεζα η τρίτη γενιά της Οικογενείας Κωστοπούλου εισέρχεται στην Τράπεζα: ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος στις Χορηγήσεις του Κεντρικού Καταστήματος και ο Φώτης Π. Κωστόπουλος στο Δικαστικό Τμήμα της Τραπέζης. Το 1968 στη θέση του εκλιπόντος Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Σταύρου Ι. Κωστοπούλου εκλέγεται ο αδελφός του Σπύρος Ι. Κωστόπουλος, ο οποίος θα ασκεί εκ παραλλήλου και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ το 1968 εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και λίγους μήνες αργότερα, ο Φώτης Π. Κωστόπουλος. Το 1969, τον Σπύρο Ι. Κωστόπουλο διαδέχεται ο Φώτης Π. Κωστόπουλος στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων »Η Εμπορική».

Το 1970 η τράπεζα εισέρχεται στην μηχανογράφηση με εγκατάσταση Κέντρου Μηχανογραφίας το οποίο σταδιακά καλύπτει όλο το φάσμα των τραπεζικών λειτουργιών. Το 1972 καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και η τράπεζα αλλάζει όνομα από από «Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως» σε «Τράπεζα Πίστεως». Το 1973 η τράπεζα συμμετέχει στο πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Δήλος», το οποίο η Τράπεζα πρακτορεύεται μέσω ενός συνεχώς διευρυνόμενου δικτύου Καταστημάτων, ενώ την ίδια χρονιά ξεκινάει τη σταδιοδρομία του στην Τράπεζα, ο Δημήτριος Π. Μαντζούνης, στο Τμήμα Χορηγήσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης.

Το 1975 η Τράπεζα συμμετέχει, με ποσοστό 25%, στο μετοχικό κεφάλαιο της Diners Club of Greece S.A., συμπεριλαμβανόμενη στον κύκλο μεγάλων τραπεζών του εξωτερικού που συμμετείχαν στο κεφάλαιο των αντίστοιχων Diners Club των χωρών τους. Το 1977 η απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος να επιτρέπει τη χορήγηση σπουδαστικού συναλλάγματος αποκλειστικά από τις εμπορικές τράπεζες, προσφέρει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να καθιερώσει την Κάρτα Χορηγήσεως Σπουδαστικού Συναλλάγματος που αποτελεί καινοτομία στις τραπεζικές συναλλαγές. Το 1978 η Τράπεζα Πίστεως εγκαθιστά σύγχρονο σύστημα συναλλαγών on line σε όλες τις εφαρμογές Ταμιευτηρίου με αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του έτους να καλύπτεται ένα σύνολο 20 Καταστημάτων, ενώ την ίδια χρονιά η τράπεζα εντάσσεται στο παγκόσμιο πληροφοριακό δίκτυο Swift

Επ’ ευκαιρία της εκατονταετηρίδος της Τραπέζης το 1979, ο Πρόεδρός της Σπύρος Ι. Κωστόπουλος με τη σύζυγό του Ευρυδίκη, συστήνουν με δωρεά τους το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η στήριξη και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού εντός και εκτός της Ελλάδος. Το 1981 ιδρύεται η θυγατρική Εταιρία »Διερευνηταί Αλφα Α.Ε. Οργανώσεως και Μηχανογραφήσεως», η οποία είναι η πρώτη εταιρία που εισάγει το στοιχείο Alpha στο λεξιλόγιο της Τραπέζης. Λίγα έτη αργότερα (1986), θα γίνει η πρώτη εταιρία χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing). Το 1989 θα μετονομασθεί σε «Alpha Leasing A.E.». Το 1982 διευρύνεται η διάρθρωση της Γενικής Διευθύνσεως της Τραπέζης με τη δημιουργία θέσεως Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού που θα συνεπικουρεί το έργο του Γενικού Διευθυντού. Τη θέση αυτή αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Α. Κυριακόπουλος, μέχρι τότε ανώτερο στέλεχος της Εμπορικής Τραπέζης.

Το 1983 εγκαθίστανται οι πρώτες Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATM) και δημιουργείται το πρώτο δίκτυο αυτόματης συναλλαγής στην Ελλάδα, ενώ την ίδια χρονιά ιδρύεται η θυγατρική Εταιρία »Επενδύσεις Πίστεως», που λειτουργεί ως εταιρία χαρτοφυλακίου. Το 1984 τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου λαμβάνει ο Σπύρος Ι. Κωστόπουλος, ο οποίος επί 70 έτη συνέβαλε δημιουργικά στην ανάπτυξη της Τραπέζης, ενώ πρόεδρος αναλαμβάνει ο μέχρι τότε Διευθύνων Σύμβουλος, Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, ο οποίος εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης.

Το 1988 κυκλοφορεί η Cashcard Visa, η πρώτη τραπεζική και πιστωτική κάρτα στην Ελλάδα που αποτελεί συνδυασμό πιστωτικής κάρτας και κάρτας αναλήψεως και καταθέσεως μετρητών και την ίδια χρονιά ιδρύεται η θυγατρική Eταιρία »Alpha Finance». Αποτελεί την πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που ιδρύεται με σκοπό την παροχή οικονομικών υπηρεσιών και συμβουλών για συγχωνεύσεις, αγοραπωλησίες επιχειρήσεων και ευρύτερα για την παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής. Το 1989 η Τράπεζα συμμετέχει μαζί με το χρηματιστηριακό γραφείο Θεοδωρίδη στην ίδρυση της »Alpha Χρηματιστηριακή»∙ της πρώτης εταιρίας που έγινε μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.


Το 1990 σε συνεργασία με την Alpha Finance, η Τράπεζα ιδρύει τη θυγατρική Εταιρία »Alpha Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων». Το 1993 η τράπεζα παρέχει για πρώτη φορά υπηρεσίες private banking. Το 1994 ανακοινώνεται η νέα διεθνής εταιρική επωνυμία »Alpha Credit Bank» και λίγο αργότερα η αντίστοιχη ελληνική »Alpha Τράπεζα Πίστεως». Το 1994 επίσης εδραιώνεται η παρουσία της τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο με την εξαγορά της Commercial Bank of London PLC (όπως είχε μετονομασθεί η Commercial Bank of the Near East το 1990). Η τράπεζα θα ενταχθεί στον Όμιλο ως Alpha Bank London. Επίσης το 1994 ιδρύεται η ‘Banca Bucuresti», σε συνεργασία της Τραπέζης με Έλληνες επιχειρηματίες, την Alpha Finance και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως. Η Alpha Τράπεζα Πίστεως υπήρξε η πρώτη ξένη Τράπεζα που εισήλθε στην τραπεζική αγορά της Ρουμανίας.

Το 1996 Γενικός Διευθυντής και Εντεταλμένος Σύμβουλος αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Α. Κυριακόπουλος, ο οποίος θα έχει ταυτοχρόνως και την ευθύνη για τον συντονισμό του Ομίλου, ενώ ο Πρόεδρος Γιάννης Σ. Κωστόπουλος αναλαμβάνει και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου. το 1998 η τράπεζα εγκαινιάζει πρώτη στην Ελλάδα το Alpha Web Banking που καθιερώνει τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet, ενώ την ίδια χρονιά η τράπεζα μπαίνει στην αγορά της Κύπρου.

Το 1999 η »Alpha Τράπεζα Πίστεως» εξαγοράζει την πλειοψηφία των μετοχών της »Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης», θέτοντας τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός μεγάλου ιδιωτικού, εύρωστου και δυναμικού ελληνικού τραπεζικού Ομίλου. Η Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος προήλθε από τη συγχώνευση της Ιονικής Τραπέζης με τη Λαϊκή Τράπεζα το 1958. Η Ιονική Τράπεζα, το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα που λειτούργησε στον ελλαδικό χώρο, ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1839 και διατήρησε το εκδοτικό προνόμιο μέχρι το 1920. Το 1938 εξαγόρασε την πλειοψηφία των μετοχών της Λαϊκής Τραπέζης των αδελφών Λοβέρδου, η οποία είχε ιδρυθεί το 1905 στην Αθήνα.

Το 2000 εγκρίνεται από τις Εποπτικές Αρχές η απορρόφηση της »Ιονικής Τραπέζης» από την »Alpha Τράπεζα Πίστεως». Η νέα διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε, λειτουργεί με τον διακριτικό τίτλο »Alpha Bank». Το 2002 και με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής, τροποποιείται η διοικητική δομή του Ομίλου με την ανάληψη καθηκόντων Γενικών Διευθυντών από τους Εντεταλμένους Συμβούλους, Κωνσταντίνο Α. Κυριακόπουλο και Δημήτριο Π. Μαντζούνη. Την ίδια χρονιά η τράπεζα μπαίνει στην αγορά της Σερβίας.

Το 2005 εκτελεστικός Πρόεδρος της Τραπέζης εκλέγεται ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος. Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου εκλέγεται ο Δημήτριος Π. Μαντζούνης, μέχρι τότε Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης. Το 2008 η τράπεζα επεκτείνεται στην τραπεζική αγορά της Ουκρανίας με την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της νεοσυσταθείσης ουκρανικής τραπέζης OJSC Astra Bank.

Το 2012 η Alpha Bank υπέγραψε μετά της Crédit Agricole S.A. σύμβαση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. και κυριότητος της Crédit Agricole S.A. ενώ το 2013 σε συνέχεια της συμφωνίας εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης την 16 Οκτωβρίου 2012 από την Alpha Bank A.E. μετά της Crédit Agricole S.A. και της λήψεως των οικείων κανονιστικών εγκρίσεων από τις Ελληνικές και Κυπριακές Κεντρικές Τράπεζες και Επιτροπές Ανταγωνισμού, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής μεταβιβάσθηκε από την Crédit Agricole στην Alpha Bank.

Τον Μάιο του 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, εξέλεξε στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειο Θ. Ράπανο, σε αντικατάσταση του Γιάννη Σ. Κωστόπουλου. το 2016, η Alpha Bank ήταν μία εκ των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών που υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σύμβαση για τη στήριξη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποιήσεως.

Τον Νοέμβριο του 2018, στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Alpha Bank εκλέγεται ο Βασίλης Ψάλτης, με την εκλογή του να σηματοδοτεί την πρώτη φορά που σε κάποια από τις κορυφαίες θέσεις της τράπεζας δεν κάθεται κάποιος από την οικογένεια των ιδρυτών της, οι οποίοι έφεραν την τράπεζα στο κορυφαίο σημείο των Ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων.

ΠΗΓΗ: fimes.gr