Η Σωστή απάντηση του «γρίφου»

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ στον Γρίφο:

Ασφαλώς και είναι Γ.

Πρώτα κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, οπότε μηδενίζει ουσιαστικά το ένα 10άρι, άρα 10+10=20