Η Σωστή απάντηση του «γρίφου»

Ασφαλώς και είναι Γ. Πρώτα κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, οπότε μηδενίζει ουσιαστικά το ένα 10άρι, άρα 10+10=20