Σε εξετάσεις φυσικής σε κάποιο πανεπιστήμιο ο καθηγητής εξέταζε