Προσθήκη της τελευταίας στιγμή για μετακινήσεις προς το χωριό
Www.true.gr

Προσθήκη της τελευταίας στιγμή για μετακινήσεις προς το χωριό

Μία επιπλέον περίπτωση διαπεριφερειακής μετακίνησης προστέθηκε στη σχετική ΚΥΑ και αφορά λόγους υγείας με έγγραφο που θα δίνεται αποκλειστικά από ιδιωτικές κλινικές και όχι από ιδιωτικούς γιατρούς.

Ο υφυπουργός Συντονισμού και Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και εξήγησε αναλυτικά την προσθήκη στην Κοινή Υπουργική Απόφαση εξηγώντας πως μόνο ιατρικές δομές ή νοσοκομεία θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν σχετικά έγγραφα μετακίνησης σε έκτακτες περιπτώσεις.


Αναλυτικά η προσθήκη της τελευταίας περίπτωσης μετακίνησης όπως αυτή αναφέρεται στο ΦΕΚ:

1. Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021 (Β’ 1678) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται η δυνατότητα μετακίνησης προς ιδιωτική κλινική, αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Για λόγους υγείας, στην περίπτωση μετακίνησης βα) προς δημόσια δομή υγείας, ββ) αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, προς ιδιωτική κλινική. Για την πιστοποίηση των λόγων υγείας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων όπου αυτό δεν μπορεί να προσκομισθεί λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της μετακίνησης.». 2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Διαβάστε περισσότερα
Αφήστε το σχόλιο σας:
True.gr