Προσλήψεις: Νέα προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό σε δήμους
Www.true.gr

Προσλήψεις : Νέα προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό σε δήμους

Προσλήψεις : Νέα προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό σε δήμους και συγκεκριμένα για απόφοιτους Λυκείου έρχεται το επόμενο διάστημα. Η προκήρυξη αναμένεται από το ΑΣΕΠ και αφορά στην πρόσληψη 757 μονίμων στους δήμους και τις ΔΕΥΑ.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία τα 3/4 των μόνιμων προσλήψεων θα αφορούν κατηγορία ΥΕ.

Τα δεδομένα του νέου διαγωνισμού έχουν ως εξής:

Η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων (περίπου 550) αφορούν την κατηγορία ΥΕ.Η νέα προκήρυξη θα προβλέπει μοριοδότηση ειδικής εμπειρίας, εντοπιότητας και χρόνου ανεργίας.

Η εντοπιότητα θα ισχύει για παραμεθόριους δήμους ή νησιά, καθώς και για δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. Όσοι επιλέξουν εντοπιότητα και ταυτόχρονα δηλώσουν ότι θα παραμείνουν για μια δεκαετία στη θέση αυτή χωρίς μετάθεση ή μετάταξη προηγούνται των άλλων υποψηφίων, ακόμη κι έχουν λιγότερα μόρια.Η ειδική εμπειρία αφορά τους ήδη υπηρετούντες στους ΟΤΑ (συμβασιούχοι). Μπορούν να κάνουν χρήση για εμπειρία έως 24 μήνες, πριμοδοτούμενοι με 17 μόρια ανά μήνα, δηλαδή να κερδίσουν το μέγιστο 408 μόρια (24Χ17). Η προκήρυξη, όμως, θα τους δίνει το δικαίωμα να συμπληρώσουν τους 84 μήνες εμπειρίας με την απλή που πριμοδοτείται 7 μόρια ανά μήνα.

Ο χρόνος ανεργίας θα λαμβάνεται υπόψη μόνο για υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Αποδίδει, το μέγιστο, 400 μόρια (8 εξάμηνα Χ 50 μόρια).

Η νέα προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό σε δήμους και συγκεκριμένα για απόφοιτους Λυκείου έρχεται το επόμενο διάστημα από το ΑΣΕΠ και αφορά στην πρόσληψη 757 μονίμων στους δήμους και τις ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα
Αφήστε το σχόλιο σας:
True.gr