Προσευχή στις δυο καρδιές, του Χριστού και της Παναγίας

Όπως ορίστηκε στις προφητείες
του Λόγου Σου, Κύριε, γνωρίζουμε,

εμπιστευόμαστε και πιστεύουμε
ότι πλησιάζει ο θρίαμβος
της Ιερής Σου Καρδιάς και της
Άμωμης Καρδιάς της Παρθένου Μαρίας.

Γι’ αυτό ταπεινά ερχόμαστε
να αφιερώσουμε τους εαυτούς μας,
τις οικογένειές μας και τη χώρα μας
στις δύο Ιερές Σας Καρδιές.

Πιστεύουμε ότι αφιερώνοντας σ’ Εσάς
τη χώρα μας, τα έθνη δε θα κηρύξουν
πόλεμο το ένα εναντίον του άλλου, και δεν
θα υπάρξουν άλλες πολεμικές επιχειρήσεις.

Πιστεύουμε ότι αφιερώνοντας τη
χώρα μας στις δύο στοργικές Σας Καρδιές,
η ανθρώπινη υπερηφάνεια και αλαζονία,
η αθεΐα και η σκληροκαρδία θα εξαλειφθούν,
και καθετί κακό θα αντικατασταθεί
με την αγάπη και με καλά έργα.

Πιστεύουμε ότι οι δύο Ιερές Καρδιές Σας
δεν θα αντισταθούν τώρα στους στεναγμούς
και στις ανάγκες μας, αλλά μέσα
στη διάπυρη Αγάπη Τους θα μας ακούσουν
και θα έρθουν κοντά μας, για
να θεραπεύσουν τις βαθιές μας πληγές
και να μας φέρουν την ειρήνη.

Ω, Ιερή Καρδιά του Ιησού Χριστού και
Άμωμη Καρδιά της Αειπαρθένου Μαρίας,
φυσήξτε πάνω μας μια σπίθα από
τις δύο Καρδιές Σας, για να
φλογίσει τις δικές μας καρδιές.

Κάνετε το έθνος μας τέλειο
κατοικητήριο της Αγιότητάς Σας.
Μείνετε ενωμένοι μαζί μας κι
εμείς μαζί Σας ώστε μέσω της Αγάπης
των δύο Καρδιών Σας, να βρούμε
Ειρήνη, Ενότητα και Μεταστροφή.
Αμήν

ΠΗΓΗ: news-tora.eu