Όταν Δείτε Τι έκαναν στην Ισλανδία για να μειώσουν τα Ατυχήματα θα καταλάβετε Πόσο μπροστά είναι

Μια νέα επαναστατική ιδέα για να μειώσουν τα ατυχήματα έκαναν στο εξωτερικό με τη δημιουργία διαβάσεων οι οποίες, όμως, φαίνονται 3D και φοβίζουν τους διερχόμενους οδηγούς, όταν περνάνε.