Ο Σουλτάνος που αποκαλούσε «τελειωμένη» την Ελλάδα «κόβει» τα χειρουργεία των ασθενών στην Τουρκία!

Ο Ερντογάν σε μια από τις γνωστές κρίσεις αυταρέσκειας και αλαζονείας αποκαλούσε την Ελλάδα «βουλιαγμένη και τελειωμένη χώρα». Τώρα όμως αναγκάζεται να κόψει τα χειρουργεία.

Η υπάρχουσα οικονομική κρίση επηρέασε και τον τομέα της υγείας. Υπήρξε αύξηση στα υλικά υγείας. Η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης, αφαίρεσε διάφορα φάρμακα από την λίστα ενώ δυσκόλεψε πια η ανεύρεση φαρμάκων.

Αλλά το περιστατικό που συνέβη στο κρατικό νοσοκομείο του Όρντου (Κοτύωρα) δείχνει το πόσο έχει επηρεάσει η κρίση. Σύμφωνα με την είδηση του Φετχί Γιλμάζ από το OdaTV, ο αρχίατρος του νοσοκομείου με έγγραφο του προς τους γιατρούς του νοσοκομείου, ζητά λόγω της αύξησης στις τιμές των υλικών, να μην γίνονται καρδιαγγειακές επεμβάσεις που χρειάζονται ακριβά υλικά, παρά μόνο οι επείγουσες.

Στο έγγραφο εντολή ο τίτλος είναι Προς χώρους διανομής¨, φέρει την υπογραφή του βοηθού αρχίατρου Τουγτζέ Μουτλού και αναφέρει τα εξής:


¨Σχετικά με υλικά που χρησιμοποιούνται σε εγχειρήσεις (βαλβίδες καρδιάς και μπαταρίες), η μονάδα που νοσοκομείου μας που κάνει τις αγορές, μετά από έρευνα αγοράς που έκανε, εξέτασε τις προτάσεις των προμηθευτών εταιριών και έτσι εντοπίστηκε πως λόγω της αύξησης του συναλλάγματος του τελευταίου διαστήματος, οι τιμές είναι πολύ πάνω από αυτές που δίνουν οι SUT(Ανακοινώσεις Εφαρμογών Υγείας) και το MKYS ( Κεντρικό Σύστημα Διοίκησης Πόρων)¨

Στο τμήμα της εντολής που έχει τίτλο ¨Σχετικά με την προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται σε εγχειρήσεις¨, αναφέρεται πως οι γιατροί πέραν των επειγόντων περιστατικών θα πρέπει να αποφεύγουν τις εγχειρήσεις.

¨Στο πλαίσιο αυτό ο σχεδιασμός των περιστατικών (πλην των επειγόντων) από τώρα και πέρα, να γίνεται με βάση την σκέψη πως οι αγορές που θα γίνουν με τις παρούσες τιμές θα προκαλέσουν ζημία στην υπηρεσία. Προς ενημέρωση σας, να πράξετε τα δέοντα¨.


Ιδού και το έγγραφο που στάλθηκε στους γιατρούς του κρατικού νοσοκομείου του Όρντου

ΠΗΓΗ: www.iellada.gr