Νέα Ενημέρωση: Ο ΕΟΦ ανακαλεί προϊόν της Johnson & Johnson Hellas.

Ο ΕΟΦ ανακαλεί γνωστό ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Την ανάκληση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “Μentor SILTEX® silicon breast implant” λόγω μη ανανέωσης της σήμανσης CE η οποία σχετίζεται με θέματα συμμόρφωσης ή ασφάλειας.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημοσιάς Υγείας. Η εταιρεία Johnson & Johnson Hellas S.A. που έχει πραγματοποιήσει τη διάθεση του προϊόντος στην Ελληνική Αγορά οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος προκειμένου να το αποσύρουν και να εφαρμόσει τις διορθωτικές ενέργειες που προτείνει ο κατασκευαστής.

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Πηγη daddy-cool.gr