Μια ομάδα Ιταλών στρατιωτών το 1940

Μια ομάδα Ιταλών στρατιωτών το 1940

Πηγή tilestwra.com