Μία οικογένεια έχει ένα παιδί που δεν μιλάει ποτέ…

Ανέκδοτο:Μία οικογένεια έχε ένα παιδί που δεν μιλάει ποτέ

Πηγή tilestwra.com