Μεγάλο μάθημα οι φθηνοί άνθρωποι…

Μεγάλο μάθημα οι φθηνοί άνθρωποι!

on-news