Μεγάλες ψυχές είναι αυτές που έχουν περάσει μεγάλες στεναχώριες αλλά δεν το έβαλαν κάτω…

Μεγάλες ψυχές είναι αυτές που έχουν περάσει μεγάλες στεναχώριες αλλά δεν το έβαλαν κάτω…

olagiatingunaika