Κουίζ: Κάνε αυτό το τεστ και απόδειξε τι ψάρια πιάνεις στην ελληνική ορθογραφία.

Με τον όρο ορθογραφία ονομάζουμε το σύνολο των κανόνων που αφορούν τη γραπτή απεικόνιση των λέξεων μιας γλώσσας.

Η ορθογραφία, αν και παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση αποτελεί σύμβαση και όχι εγγενές χαρακτηριστικό της γλώσσας. Μεγάλη επίδραση στην παγίωση των κανόνων της ορθογραφίας σε πολλές γλώσσες είχε η ανακάλυψη της τυπογραφίας.

Η ορθογραφία παραδοσιακά καθυστερεί σε σχέση με τη ζωντανή γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια στις λέξεις και στις έννοιες ας δοκιμάσουμε όμως τις γνώσεις μας στην ορθογραφία σε αυτές τις δύσκολες ελληνικές λέξεις.

Πηγή