Κανείς δεν αρρωσταίνει από αυτά που τρώει…

Κανείς δεν αρρωσταίνει από αυτά που τρώει.

Αρρωσταίνει από αυτά που

τον τρώνε.

[Πηγή]