Κανέναν να μην έχεις ανάγκη..

Κανέναν να μην έχεις ανάγκη..
Να μην παρακαλάς..
Να μην ζητάς χάρες..
Μόνος σου!
Να ξεκινάς από την αρχή..
Από το μηδέν..
Μόνος!!

Πηγή : olagiatingunaika.gr