Οι Μεγάλες Διαφορές στη Ζωή μας, Πριν και Μετά το Διαδίκτυο, μέσα από 10 Ρεαλιστικά Σκίτσα.

Κάποτε τα παιδιά ήθελαν συνεχώς να βρίσκονται έξω στις πλατείες και στις γειτονίες να τρέχουν με τα ποδήλατα και τα πατίνια, τώρα πολλά παιδιά είναι κλεισμένα μέσα μπροστά σε οθόνες και τηλεοράσεις.

Οι εποχές αλλάζουν και η τεχνολογία καλώς ή κακώς υπάρχει για να βοηθάει τον άνθρωπο για την πρόοδο του. Μερικές φορές όμως η αλόγιστη χρήση της καταλήγει σε αρνητικά αποτέλεσμα.

Όμως η σωστή χρήση της τεχνολογίας χωρίς υπερβολές όχι μόνο βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου αλλά τον αναβαθμίζει σε όλους του κοινωνικούς τομείς. Ας δούμε όμως μερικά ρεαλιστικά σκίτσα διαφόρων καλλιτεχνών που συγκρίνουν το πριν και το μετά.

Πολύ θα νοσταλγήσουν ενώ άλλοι δεν θα ήθελαν καν να βρίσκονται στο παρελθόν.

Πηγη tilestwra.com