Μια Γυναίκα απευθυνόμενη προς τον ‘Αντρα της του λέει

Πηγή