Φωτιά στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Το εφιαλτικό ξύπνημα των επιβατών – Οι σκηνές που θα θυμούνται για πάντα

Η φωτιά στο Ελευθέριος Βενιζέλος βρήκε τους περισσότερους επιβάτες στις καμπίνες τους. Οι φωνές προκάλεσαν πανικό στο πλοίο της ΑΝΕΚ…
Η φωτιά στο πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος εκδηλώθηκε μεσοπέλαγα. Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από το πέμπτο γκαράζ και από τους αεραγωγούς μέσα στο καράβι. Στο εσωτερικό του καραβιού οι επιβάτες μύριζαν καμένο, υπήρχε παντού καπνός και η ατμόσφαιρα ήταν θολή.

Υπήρξαν και μαρτυρίες επιβατών πως ενώ βρίσκονταν στις καμπίνες τους, άκουσαν έκρηξη. Για την ώρα, πάντως, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί αφού δεν είναι γνωστή η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά στο πλοίο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το πλοίο έπλεε 8 ναυτικά μίλια ανοιχτά της νησίδας του Αγ. Γεωργίου.

«Τα μωρά έκλαιγαν και κάποιοι φώναζαν καιγόμαστε»

«Κοιμόμουν στην καμπίνα και ξαφνικά χτύπησε συναγερμός και είπε ο καπετάνιος να πάμε όλοι πάνω στο κατάστρωμα. Εγώ δεν το άκουσα και με ξύπνησε η διπλανή μου στην καμπίνα και μου είπε ότι καίγεται το πλοίο», είπε χαρακτηριστικά επιβάτης στον ΣΚΑΪ και συνέχισε: «Ανεβήκαμε αμέσως αλλά είχε παντού καπνό και στο κατάστρωμα, τα μωρά έκλαιγαν, τα σκυλιά γάβγιζαν, άλλοι φώναζαν καιγόμαστε, άλλοι ήταν πιο ψύχραιμοι το πλήρωμα προσπαθούσε να μας καθησυχάσει λέγοντας μας να κάνουμε υπομονή», είπε επίσης.

Μία άλλη επιβάτης του πλοίου δήλωσε ότι «ήμασταν στη ντίσκο του πλοίου και είπαμε να βγούμε λίγο έξω, τότε αισθανθήκαμε τη μυρωδιά σαν να καίγεται λάστιχο. Μας είπαν ότι είναι μια εστία φωτιάς και ότι είναι υπό έλεγχο και μας είπαν να συγκεντρωθούμε εξωτερικά της ντίσκο, βάλαμε όλοι σωσίβια. Μας έβγαλαν έξω από τη ντίσκο στον 9ο όροφο, δεν είχαμε πανικό γιατί το πλήρωμα ήταν πολύ εκπαιδευμένο μας είπαν να μην αγχωθούμε και μας ενημέρωναν διαρκώς».

«Κατά την έξοδο υπήρξε μια σύγχυση αλλά σε γενικές γραμμές ήταν όλα πολύ οργανωμένα. Υπήρχαν και άλλα πλοία κοντά μας και αισθανθήκαμε καλύτερα. Ο καπνός ήταν πολύ έντονος βοηθήσαμε και άτομα με μικρά παιδάκια», σημείωσε. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «το πλήρωμα ήταν σε ετοιμότητα και για το ενδεχόμενο να κατεβάσουν και τις σωσίβιες λέμβους», το οποίο ωστόσο στο τέλος δεν κρίθηκε αναγκαίο.

Σημειώνεται ότι η αποβίβαση των 875 επιβατών του πλοίου ολοκληρώθηκε με ασφάλεια λίγο μετά τις επτά το πρωί. Πολλοί από τους επιβάτες με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας αναμένεται να καταλύσουν σε ξενοδοχεία, ενώ το δρομολόγιο του Ελευθέριος Βενιζέλος θα γίνει αργότερα σήμερα το πρωί από άλλο πλοίο που θα το αντικαταστήσει.

Το Ελευθέριος Βενιζέλος στο λιμάνι του Πειραιά

ÐõñêáãéÜ óôï ðëïßï «ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò», ðïõ óôéò 22:00 ôï âñÜäõ ôçò Ôñßôçò (28.08.2018) åß÷å áíá÷ùñÞóåé ãéá ôá ×áíéÜ ìåôáöÝñïíôáò 875 åðéâÜôåò êáé ôï 140ìåëÝò ðëÞñùìá áëëÜ, áðü áäéåõêñßíéóôç áéôßá, ôá îçìåñþìáôá îÝóðáóå öùôéÜ óôï ãêáñÜæ. Ç ðõñêáãéÜ åêäçëþèçêå åíþ ôï ðëïßï Ýðëåå 8 íáõôéêÜ ìßëéá áíïé÷ôÜ ôçò íçóßäáò ôïõ Áã. Ãåùñãßïõ. Ôï ðëïßï åðÝóôñåøå óôïí ÐåéñáéÜ êáé áöïý Ýäåóå óôï ëéìÜíé ôçò êñïõáæéÝñáò, óôçí áêôÞ Îáâåñßïõ îåêßíçóå ìå ôç ÷ñÞóç êëßìáêáò ôçò ðõñïóâåóôéêÞò õðçñåóßáò ç áðïâßâáóç ôùí åðéâáôþí. Ç äéáäéêáóßá ïëïêëçñþèçêå ðåñßðïõ óôéò 07:00 ôï ðñùß.
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

ÐõñêáãéÜ óôï ðëïßï «ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò», ðïõ óôéò 22:00 ôï âñÜäõ ôçò Ôñßôçò (28.08.2018) åß÷å áíá÷ùñÞóåé ãéá ôá ×áíéÜ ìåôáöÝñïíôáò 875 åðéâÜôåò êáé ôï 140ìåëÝò ðëÞñùìá áëëÜ, áðü áäéåõêñßíéóôç áéôßá, ôá îçìåñþìáôá îÝóðáóå öùôéÜ óôï ãêáñÜæ. Ç ðõñêáãéÜ åêäçëþèçêå åíþ ôï ðëïßï Ýðëåå 8 íáõôéêÜ ìßëéá áíïé÷ôÜ ôçò íçóßäáò ôïõ Áã. Ãåùñãßïõ. Ôï ðëïßï åðÝóôñåøå óôïí ÐåéñáéÜ êáé áöïý Ýäåóå óôï ëéìÜíé ôçò êñïõáæéÝñáò, óôçí áêôÞ Îáâåñßïõ îåêßíçóå ìå ôç ÷ñÞóç êëßìáêáò ôçò ðõñïóâåóôéêÞò õðçñåóßáò ç áðïâßâáóç ôùí åðéâáôþí. Ç äéáäéêáóßá ïëïêëçñþèçêå ðåñßðïõ óôéò 07:00 ôï ðñùß.
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)


ÐõñêáãéÜ óôï ðëïßï «ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò», ðïõ óôéò 22:00 ôï âñÜäõ ôçò Ôñßôçò (28.08.2018) åß÷å áíá÷ùñÞóåé ãéá ôá ×áíéÜ ìåôáöÝñïíôáò 875 åðéâÜôåò êáé ôï 140ìåëÝò ðëÞñùìá áëëÜ, áðü áäéåõêñßíéóôç áéôßá, ôá îçìåñþìáôá îÝóðáóå öùôéÜ óôï ãêáñÜæ. Ç ðõñêáãéÜ åêäçëþèçêå åíþ ôï ðëïßï Ýðëåå 8 íáõôéêÜ ìßëéá áíïé÷ôÜ ôçò íçóßäáò ôïõ Áã. Ãåùñãßïõ. Ôï ðëïßï åðÝóôñåøå óôïí ÐåéñáéÜ êáé áöïý Ýäåóå óôï ëéìÜíé ôçò êñïõáæéÝñáò, óôçí áêôÞ Îáâåñßïõ îåêßíçóå ìå ôç ÷ñÞóç êëßìáêáò ôçò ðõñïóâåóôéêÞò õðçñåóßáò ç áðïâßâáóç ôùí åðéâáôþí. Ç äéáäéêáóßá ïëïêëçñþèçêå ðåñßðïõ óôéò 07:00 ôï ðñùß.
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
ÐõñêáãéÜ óôï ðëïßï «ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò», ðïõ óôéò 22:00 ôï âñÜäõ ôçò Ôñßôçò (28.08.2018) åß÷å áíá÷ùñÞóåé ãéá ôá ×áíéÜ ìåôáöÝñïíôáò 875 åðéâÜôåò êáé ôï 140ìåëÝò ðëÞñùìá áëëÜ, áðü áäéåõêñßíéóôç áéôßá, ôá îçìåñþìáôá îÝóðáóå öùôéÜ óôï ãêáñÜæ. Ç ðõñêáãéÜ åêäçëþèçêå åíþ ôï ðëïßï Ýðëåå 8 íáõôéêÜ ìßëéá áíïé÷ôÜ ôçò íçóßäáò ôïõ Áã. Ãåùñãßïõ. Ôï ðëïßï åðÝóôñåøå óôïí ÐåéñáéÜ êáé áöïý Ýäåóå óôï ëéìÜíé ôçò êñïõáæéÝñáò, óôçí áêôÞ Îáâåñßïõ îåêßíçóå ìå ôç ÷ñÞóç êëßìáêáò ôçò ðõñïóâåóôéêÞò õðçñåóßáò ç áðïâßâáóç ôùí åðéâáôþí. Ç äéáäéêáóßá ïëïêëçñþèçêå ðåñßðïõ óôéò 07:00 ôï ðñùß.
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

ÐõñêáãéÜ óôï ðëïßï «ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò», ðïõ óôéò 22:00 ôï âñÜäõ ôçò Ôñßôçò (28.08.2018) åß÷å áíá÷ùñÞóåé ãéá ôá ×áíéÜ ìåôáöÝñïíôáò 875 åðéâÜôåò êáé ôï 140ìåëÝò ðëÞñùìá áëëÜ, áðü áäéåõêñßíéóôç áéôßá, ôá îçìåñþìáôá îÝóðáóå öùôéÜ óôï ãêáñÜæ. Ç ðõñêáãéÜ åêäçëþèçêå åíþ ôï ðëïßï Ýðëåå 8 íáõôéêÜ ìßëéá áíïé÷ôÜ ôçò íçóßäáò ôïõ Áã. Ãåùñãßïõ. Ôï ðëïßï åðÝóôñåøå óôïí ÐåéñáéÜ êáé áöïý Ýäåóå óôï ëéìÜíé ôçò êñïõáæéÝñáò, óôçí áêôÞ Îáâåñßïõ îåêßíçóå ìå ôç ÷ñÞóç êëßìáêáò ôçò ðõñïóâåóôéêÞò õðçñåóßáò ç áðïâßâáóç ôùí åðéâáôþí. Ç äéáäéêáóßá ïëïêëçñþèçêå ðåñßðïõ óôéò 07:00 ôï ðñùß.
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Ήταν λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (29.08.2018) όταν το πλοίο της ΑΝΕΚ επέστρεψε στον Πειραιά και αφού έδεσε στο λιμάνι της κρουαζιέρας, στην ακτή Ξαβερίου. Αμέσως ξεκίνησε με τη χρήση κλίμακας της πυροσβεστικής υπηρεσίας η αποβίβαση των επιβατών. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε περίπου στις 07:00 το πρωί.Επιβάτες του πλοίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» εξέρχονται από την πλαϊνή πόρτα του πλοίου Τετάρτη 29 Αυγούστου 2017. Στην Ακτή Ξαβερίου έχει καταπλεύσει το πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα στο γκαράζ του, από αδιευκρίνιστη αιτία, ενώ βρισκόταν με 875 επιβάτες 8 ναυτικά μίλια ανοικτά της νησίδας του Αγ. Γεωργίου. Η αποβίβαση των επιβατών γίνεται ομαλά ενώ καπνός εξακολουθεί να βγαίνει από το γκαράζ του πλοίου ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΠΕ ΜΠΕ/Βιβή Μ

Στην πύλη Ε12 έφτασαν και δυο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς υπήρχαν παιδιά και ενήλικες που αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό. Το γκαράζ του πλοίου δεν έχει ανοίξει ακόμα και δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν ζημιές σε αυτοκίνητα επιβατών. Η ΑΝΕΚ ενημέρωσε τους επιβάτες πως τις αποσκευές και τα οχήματα τους θα τα παραλάβουν σε τρεις ημέρες μόλις καταγράφουν οι ζημιές στο γκαράζ του «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Πηγη newsit.gr