Έβγαλαν εκτός διδακτέας ύλης από την Ιστορία Γ΄Λυκείου τον Μακεδονικό Αγώνα

Πρώτα έφτιαξαν επιτροπή με τους λωποδύτες προκειμένου να συζητήσουν ιστορικά, εκπαιδευτικά και αρχαιολογικά θέματα, χωρίς να έχει κυρωθεί η τους.

Τώρα λοβοτομούν την νεολαία η οποία αντιδρά στην απόπειρα παράδοσης της Μακεδονίας, θέτοντας εκτός διδακτέας ύλης από το βιβλίο ιστορίας Γενικής της Γ΄Λυκείου το Μακεδονικό Αγώνα!

Οι σελίδες που βγήκαν εκτός Ύλης είναι οι εξής…..