Ένας Κρητίκαρος έκανε γιο. Το Ανέκδοτο της ημέρας.

Το Ανέκδοτο της ημέρας:

Πηγή