Ένας μπάρμπας βρίσκει μια π@τάνα στο δρόμο και τη πάει στο ξενοδοχείo

Ανέκδοτο: Ένας γέρος βρίσκει μια καθώς πρέπει π@τάνα στο δρόμο, της μιλάει με τον τρόπο του και την πάει στο ξενοδοχείo για τρελίτσες