Ένα ζευγάρι έχει ξαπλώσει και ο άντρας είναι από πάνω…

Πηγή tilestwra.com