Ένα πρωί ένας ανθοπώλης πηγαίνει για κούρεμα

Ένα πρωί ένας ανθοπώλης πηγαίνει για κούρεμα