Ένα μικρό πουλί πετούσε νότια για να αποφύγει τον χειμώνα

Aνέκδοτο:Ένα μικρό πουλί πετούσε νότια…

Πηγή tilestwra.com