Με διαδικασία-εξπρές η επιστροφή φόρων έως και 10.000 ευρώ

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Την άμεση επιστροφή ποσών φόρων (εισοδήματος και ΦΠΑ) έως 10.000 ευρώ στις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Οι επιστροφές θα γίνονται χωρίς έλεγχο των φορολογουμένων, αν και παρέχεται η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Στόχος είναι στο τέλος του έτους, το υπουργείο Οικονομικών να μην έχει «στοκ» εκκρεμών επιστροφών φόρων για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιστροφές φόρου νομικών προσώπων έως 10.000 ευρώ αφορούν στο 90% των εκκρεμών περιπτώσεων και το 1,24% του συνολικού ποσού των επιστροφών της κατηγορίας αυτής. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι να επιταχυνθεί η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους προς τους φορολογούμενους, μέρος των οποίων είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.


Σημειώνεται ότι εκκρεμείς θεωρούνται οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει:

Επιστροφή με τη δημοσίευση του νόμου των εκκρεμών ποσών από την επιστροφή φόρων εισοδήματος νομικών προσώπων, ΦΠΑ, φυσικών και νομικών προσώπων, εφόσον το αιτηθέν ποσό επιστροφής ανέρχεται σε έως και 10.000 ευρώ. Εκκρεμείς θεωρούνται οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο στις αιτήσεις επιστροφής του φόρου. Με την παρέμβαση αυτή επιχειρείται να επιταχυνθούν οι επιστροφές φόρου και να τονωθεί η ρευστότητα στην αγορά, αναφέρει η εφημερίδα «Έθνος».
Χορήγηση προσωπικής διαφοράς που λαμβάνουν οι παλαιότεροι υπάλληλοι και στους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς, οι οποίοι διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις υπηρεσίες μετά την 1η-11-2011. Η προσωπική διαφορά θα χορηγηθεί για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Η ετήσια δαπάνη για την αύξηση ανέρχεται σε περίπου 9,8 εκατ. ευρώ. Για το τρέχον οικονομικό έτος η δαπάνη από τη χορήγηση της προσωπικής διαφοράς ανέρχεται σε 3,3 εκατ. ευρώ. Ξεκαθαρίζεται ότι δεν χορηγείται προσωπική διαφορά αναδρομικά, δηλαδή για το χρονικό διάστημα πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι νεοδιόριστοι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών αλλά και γενικώς του Δημοσίου αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο και έχουν χαμηλότερες αποδοχές από τους παλαιότερους συναδέλφους τους. Τυχόν προσωπικές διαφορές που έχουν ήδη χορηγηθεί θα συμψηφιστούν με αυτήν που θα χορηγηθεί τώρα.
Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 65% της πτητικής αποζημίωσης που λαμβάνουν οι ιπτάμενοι της Πολιτικής Αεροπορίας.
Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 2018 για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους και όχι μόνο για τα ακίνητά τους που επλήγησαν.
Χορήγηση έκτακτου βοηθήματος των δύο ακαθάριστων συντάξεων και στους πυρόπληκτους που λαμβάνουν πολεμική σύνταξη, σύνταξη ανάπηρου πολίτη ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης, ΟΓΑ, κ.λπ. Ουσιαστικά δίνεται το βοήθημα και σε όλους τους πυρόπληκτους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη εκτός του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Χορήγηση πιστοποιητικού ΕΦΝΙΑ για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ενός φορολογούμενου, ο οποίος επιθυμεί όμως να μεταβιβάσει μόνο ένα ακίνητο.
Επιτάχυνση της διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διάταξη του νομοσχεδίου ο προϊστάμενος της δημόσιας υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος για την είσπραξη της οφειλής, θα μπορεί να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος του Δημοσίου στις εκδικάσεις υποθέσεων στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία.

Πηγή : eretikos.gr