Αργίες 2019 : Πότε πέφτει του Αγίου Πνεύματος - Για ποιους είναι αργία
Www.true.gr

Αργίες 2019 : Πότε πέφτει του Αγίου Πνεύματος – Για ποιους είναι αργία

Αργίες 2019 : Πότε πέφτει του Αγίου Πνεύματος; Για ποιους είναι αργία; Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος γιορτάζεται φέτος τη Δευτέρα 17 Ιουνίου. Είναι εργάσιμη μέρα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα, εκτός εξαιρέσεων που θα αναφερθούν στη συνέχεια, ενώ για το Δημόσιο είναι ημέρα αργίας. 

 

Όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν στην εργασία τους δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής. Δηλαδή από τον μηνιαίο τους μισθό θα τους αφαιρεθούν τόσο ωρομίσθια όσες ώρες θα εργάζονταν την ημέρα αυτή λόγω πενθήμερου (8,00΄ ώρες) ή 6ημέρου (6,40 ώρες)

Σύμφωνα με όρο που έχει τεθεί σε ορισμένες συλλογικές συμβάσεις ή Διαιτητικές αποφάσεις, η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί συμβατικά ως ημέρα αργίας και εξομοιώνεται, ως προς τις συνέπειες της εργασίας των εργαζομένων κατ΄ αυτή, με Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις ΣΣΕ και ΔΑ αυτές δικαιούνται την ημέρα αυτή να μην προσέλθουν στην εργασία τους, δικαιούμενοι οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής χωρίς να εργασθούν, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, ολόκληρο, χωρίς περικοπή δηλαδή, τον μηνιαίο τους μισθό, παρότι δεν θα έχουν εργασθούν κατ΄ αυτή την ημέρα.

Αντίθετα όσοι από τους τελευταίους αυτούς εργαζομένους εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται εκτός του ημερήσιου μισθού τους και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου τους ή του 1/25ου του μισθού τους, αναλόγως με τον τρόπο που αμείβονται.

Σχετικός για την αργία αυτή όρος έχει τεθεί στις ΣΣΕ και ΔΑ που αφορούν:

α) στις Καπνοβιομηχανίες,

β) στις Κλινικές και στα ιατρικά εργαστήρια,γ) στα ναυτικά πρακτορεία,

δ) στις επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίων,

ε) στις Εφημερίδες,

στ) στα Λατομεία Πέτρας και Χώματος,

ζ) στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς,

η) στις επιχειρήσεις τεχνικών έργων (μόνο για τις ειδικότητες Εργοδηγών Σχεδιαστών και Χειριστών Μηχανημάτων

θ) στους ηλεκτροτεχνίτεςι) στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών

ια) στους φωτοστοιχειοθέτες,

ιβ) στους φορτ/τές,

ιγ) στα τυπογραφεία

ιδ) στα βιβλιοπωλεία,

ιε) στους θυρωρούς,

ιστ) στους εργοδηγούς – σχεδιαστές κλπ.

Συνεπώς οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που δεν υπάγονται σε κάποια από τις παραπάνω εξαιρέσεις θα εργαστούν κανονικά σε αντίθεση με τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα που δεν θα εργαστούν μιας και έχει οριστεί ως αργία.

Διαβάστε περισσότερα
Αφήστε το σχόλιο σας:
True.gr