Από που προήλθε η ονομασία Ιερά Οδός;

Το συνολικό μήκος της Ιεράς Οδού έφτανε τα 22 χιλιόμετρα, και από τις δύο μεριές της υπήρχαν διάφορα ιερά, βωμοί, τάφοι και άλλα μνημεία, που αναφέρονται από τον Παυσανία. Εκτός από την Ιερά Πύλη, αναγνωρίστηκαν τα ερείπια του μνήματος της εταίρας Πυθιονίκης, ο ναός του Απόλλωνος (κοντά στη βυζαντινή μονή του Δαφνιού) και ο ναός της Αφροδίτης. Σώζονται επίσης θεμέλια μνημείων και κινητά ευρήματα, επιγραφές κ.λπ. Άλλη Ιερά Οδός ήταν η Πομπική, μήκους 300 σταδίων, που άρχιζε από την Ήλιδα και τελείωνε στην Ολυμπία, δυτικά του ναού του Ολυμπίου Διός, στην εκεί πομπική είσοδο της Άλτιος.

ΙΕΡΑ Οδός, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι ιστορικοί ερευνητές, ήταν το όνομα που διδόταν σε δρόμους που οδηγούσαν σε ιερά, και απ’ όπου περνούσαν θρησκευτικές πομπές σε ορισμένες επίσημες εορτές. Η κυριότερη Ιερά Οδός ήταν εκείνη που οδηγούσε από την Αθήνα στην Ελευσίνα, και από την οποία περνούσε η πομπή στα Ελευσίνια. Άρχιζε στο Πομπείο και τον Ηριδανό ποταμό, όπου υπήρχε η Ιερά Πύλη και το ιερό των Τριτοπατρέων, γύριζε λίγο προς τα δεξιά και έπειτα ακολουθούσε περίπου τη σημερινή κατεύθυνση.

Το συνολικό μήκος της Ιαράς Οδού έφτανε τα 22 χιλιόμετρα, και από τις δύο μεριές της υπήρχαν διάφορα ιερά, βωμοί, τάφοι και άλλα μνημεία, που αναφέρονται από τον Παυσανία. Εκτός από την Ιερά Πύλη, αναγνωρίστηκαν τα ερείπια του μνήματος της εταίρας Πυθιονίκης, ο ναός του Απόλλωνος (κοντά στη βυζαντινή μονή του Δαφνιού) και ο ναός της Αφροδίτης. Σώζονται επίσης θεμέλια μνημείων και κινητά ευρήματα, επιγραφές κ.λπ. Άλλη Ιερά Οδός ήταν η Πομπική, μήκους 300 σταδίων, που άρχιζε από την Ήλιδα και τελείωνε στην Ολυμπία, δυτικά του ναού του Ολυμπίου Διός, στην εκεί πομπική είσοδο της Άλτιος.

Από κάθε μεριά της Ιεράς Οδού υπήρχαν μνημεία, βωμοί και τάφοι, ανδριάντες, ξενώνες, επαύλεις, κήποι, ελαιώνες, πόλεις και χωριά. Στη μέση της περίπου υπήρχε η πηγή Πιέρα, που κοντά της γινόταν η θυσία χοίρου από τις 15 σεβαστές γυναίκες της Ολυμπίας που ύφαιναν τον πέπλο της Ήρας. Τη θυσία επακολουθούσε η κάθαρση στην πηγή. Εκεί καθαρίζονταν και οι Ελλανοδίκες πριν αρχίσει η εορτή!..

[Στην πάνω φωτογραφία: Τμήμα της Ιεράς Οδού μπροστά στο ιερό της Αφροδίτης στην Αφαία Σκαραμαγκά (Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937, σελ. 37, εικ. 16).]

πηγή: iellada.gr