Αλλάζει ο άνθρωπος φίλε μου…

Αλλάζει ο άνθρωπος φίλε μου…Απλά θέλει πολύ αγάπη ή πολύ πόνο για να γίνει…

[Πηγή]