Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης που ανεγέρθηκε επί 21ης Απριλίου

Το έργο φιλοτεχνήθηκε στο εργαστήριο του γλύπτη Ευαγγέλου Μουστάκα στην Παλλήνη της Αττικής και χυτεύτηκε στην οικοτεχνία Renzo Michelucci στην Πιστόια της Ιταλίας. Η χρηματοδότησή του έγινε με εράνους.
Ανεγέρθηκε το 1973, με Πρόεδρο Δημοκρατίας της στρατιωτικής κυβέρνησης τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, Πρωθυπουργό τον Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη και Υπουργό Βορείου Ελλάδος τον Νικόλαο Γκαντώνα. Εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 1974.

Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εφίππου επί του Βουκεφάλα αποπνέει την αίσθηση της κίνησης και κοιτάει προς την Ανατολή. Το ύψος του ανέρχεται στα έξι μέτρα. Μαζί με το βάθρο του αγάλματος, που είναι επενδεδυμένο από μάρμαρο Μελισσοχωρίου, η σύνθεση φθάνει τα έντεκα μέτρα. Το βάρος του αγάλματος εγγίζει τους τέσσερις τόνους.

Για να λάβει την τελική του μορφή, ο γλύπτης Μουστάκας δοκίμασε εννέα διαφορετικές εκδοχές της κεφαλής του μεγάλου ηγέτη των Ελλήνων και επτά έφιππων προπλασμάτων επί του Βουκεφάλα, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Μακεδονία» της 16ης Φεβρουαρίου 1974.

Το έργο υψώνεται σε δύο επίπεδα, επί λευκού μαρμάρου Βεροίας. Στη δυτική πλευρά του μνημειακού συγκροτήματος, υπάρχει τοιχίο με μπρούντζινη ανάγλυφη αναπαράσταση της Μάχης της Ισσού, κατά την οποία ο Μέγας Αλέξανδρος έτρεψε σε φυγή από το πεδίο της μάχης τον Δαρείο τον Γ’, Βασιλέα των Περσών.

πηγή: elkosmos.gr