Αυτή είναι η μεγαλύτερη ελληνική λέξη: Έχει 78 συλλαβές κι 172 γράμματα

Η ελληνική γλώσσα διαθέτει από τα πλουσιότερα λεξιλόγια στον κόσμο. Μάλιστα, η μεγαλύτερη ελληνική λέξη δημιουργήθηκε τα αρχαία χρόνια.

Πρόκειται για μια λέξη που ανήκει στον Αριστοφάνη και έχει 78 συλλαβές κι 172 γράμματα. Η λέξη χρησιμοποιήθηκε στην προτελευταία σωζόμενη έμπνευσή του, στις Εκκλησιάζουσες, με σκοπό να περιγράψει ένα τεράστιο κι εκλεκτό γεύμα μεταξύ των συμπολιτών του.

«λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιολιπαρομελιτο-


κατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειο-

λαγωοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών».

Με τον παραπάνω γλωσσοδέτη σκοπός του ήταν να περιγράψει εκλεκτά εδέσματα των αρχαίων Αθηναίων όπως ψάρια, πουλερικά, σάλτσες, μέλι και κρασί.

thecaller