Αυτά είναι τα 24 επιδόματα που αυξάνονται από 1η Φεβρουαρίου
Www.true.gr

Αυτά είναι τα 24 επιδόματα που αυξάνονται από 1η Φεβρουαρίου

Εικοσιτέσσερα επιδόματα αμοιβές και βοηθήματα αυξάνονται μαζί με τον κατώτατο μισθό από την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου.

Εκτός από τις παγωμένες 3ετίες και το επίδομα γάμου που εισπράττουν οι μισθωτοί, από τον κατώτατο μισθό συμπαρασύρονται και μια σειρά από επιδόματα του ΟΑΕΔ που αφορούν 280.000 επιδοματούχους.

Ο αναλυτικός οδηγός με όλα τα επιδόματα που αυξάνονται από 1η Φεβρουαρίου.

 • Επίδομα ανεργίας. Το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας είναι το 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξανόμενο 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Σε μηνιαία βάση είναι το 25πλάσιο, δηλαδή σήμερα 360 ευρώ. Από την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου το επίδομα οδηγείται στα 400 ευρώ. Η αύξηση για τους ανέργους είναι 40 ευρώ το μήνα. Στο βασικό ποσό θα πρέπει να προσθέσει κανείς και 10% προσαύξηση – δηλαδή επιπλέον 40 ευρώ (από 36 μέχρι χθες) – για κάθε προστατευόμενο μέλος.
 • Ειδική παροχή μητρότητας. Ισούται με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή σήμερα είναι 586,08 ευρώ ενώ θα φτάσει στα 650 ευρώ.
 • Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων. Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 215,85 φτάνει στα 240 ευρώ.
 • Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας. Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: από 215,85 φτάνει στα 240 ευρώ.
 • Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας: από 187 ευρώ φτάνει 207 ευρώ.
 • Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών. Ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: από 287,8 ευρώ φτάνει 319,4 ευρώ.
 • Ειδικό εποχικό βοήθημα οικοδόμων. Οι οικοδόμοι εισπράττουν το 70% του 37πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη: από 678 ευρώ θα φτάσει από τον Φλεβάρη στα 752 ευρώ.
 • Επιδότηση λόγω ανεργίας των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, λαμβάνουν το 70% του 35πλασίου του ημερομισθίου: από 641,41 ευρώ σήμερα θα φτάσει στα 712 ευρώ από τον Φλεβάρη.
 • Ειδικό εποχικό βοήθημα μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου: δικαιούνται το 70% του 25πλασίου του ημερομισθίου δηλαδή σήμερα 458,15 ευρώ και από τον Φλεβάρη θα παίρνουν 508 ευρώ.


 • Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη. Καταβάλλονται έως 3 μισθοί. Για εργαζόμενους που δεν διέπονται από κλαδική σύμβαση καταβάλλονται έως 3 κατώτατοι μισθοί, δηλαδή 1.950 ευρώ από 1.758 ευρώ.
 • Προγράμματα απασχόλησης. Οι αμοιβές των Κοινωφελών Προγραμμάτων αναμένεται να διαμορφωθούν στα 546 ευρώ (νέος καθαρός μισθός) από 495 ευρώ σήμερα. Ταυτόχρονα αναμένεται να αυξηθούν και τα ανώτατα όρια επιδοτήσεων στα προγράμματα απασχόλησης όπου η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
 • Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας. Η αποζημίωση για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης ισούται με το 75% του υποκατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα είναι 17,12 ευρώ. Μετά την κατάργηση του υποκατώτατου και την αύξηση του κατώτατου η αποζημίωση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στα 21,78 ευρώ.
 • Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων ισούται με το 50% του 80% του κατώτατου μισθού. Σήμερα η επιχορήγηση είναι 234,43 ευρώ και θα φτάσει στα 260 ευρώ.
 • Καταβολή αποδοχών σε σπουδαστές που απέχουν από εργασία για συμμετοχή τους σε εξετάσεις: το καταβλητέο ποσό ισούται με το 30πλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου, ενώ για τους μεταπτυχιακούς με το 10πλάσιο. Σήμερα για τους προπτυχιακούς το βοήθημα είναι 785,4 ευρώ ενώ θα φτάσει στα  871 ευρώ ενώ για τους μεταπτυχιακούς από 261 θα φτάσει 290.
 • Παγωμένες τριετίες. Από το 2012 έχει ανασταλεί η προσαύξηση του μισθού για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά τις 14/2/2012, έως ότου η ανεργία πέσει κάτω από 10%. Όσοι είχαν έως το 2012 συμπληρώσει προϋπηρεσία δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για 9 έτη και άνω. Το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας έως τον Φλεβάρη του 2012 και έως έξι τριετίες (συνολικά 30% για 18 έτη και άνω). Όσοι εισπράττουν τις 3ετίες που είχαν θεμελιώσει έως το 2012 θα έχουν επιπλέον αύξηση.
 • Επίδομα γάμου. Τουλάχιστον οι επιχειρήσεις μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) χορηγούν στους εργαζομένους 10% επίδομα γάμου. Όσοι εισπράττουν τον κατώτατο των 586,08 ευρώ λαμβάνουν 58,6 ευρώ επίδομα γάμου, το οποίο θα φτάσει στα 65 ευρώ.


 • Βοηθήματα ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που ασφαλίζονταν στα τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ. Από τα 360 ευρώ θα φτάσουν στα 400 ευρώ.
 • Mακροχρόνια ανέργων.
 • Διαθεσιμότητας.
 • Μαθητείας.
 • Ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων.
 • Ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών.
 • Επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών.
 • Επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόμων.

ΠΗΓΗ: pronews.gr

Διαβάστε περισσότερα
Αφήστε το σχόλιο σας:
True.gr