23.8.2018, ώρα 11 π.μ. ακριβώς: Ο Άγιος Διονύσιος Σηκώθηκε από τη Λάρνακά Του

Στη Ζάκυνθοπηγή: viralgreece.eu