Αναδρομικά: Ποιοί συνταξιούχοι διεκδικούν από 660 έως και 7.000 ευρώ
Www.true.gr

Αναδρομικά: Ποιοί συνταξιούχοι διεκδικούν από 660 έως και 7.000 ευρώ

Ποιοί διεκδικούν βάσιμα τα αναδρομικά και τι ποσά υπολογίζουν. Γιατί κρίνεται «γκρίζο» το μεσοδιάστημα από την απόφαση του ΣτΕ ως το νόμο Κατρούγκαλου. «Οροφή» για τις διεκδικήσεις οι συντάξεις του ΟΓΑ το 2012. Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα.

Ποσά που κυµαίνονται από 660 έως 7.000 ευρώ διεκδικούν οι συνταξιούχοι για τα αναδρομικά του 10µήνου που µεσολαβεί ανάµεσα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Ιούνιο του 2015 και στην ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016.

Σύµφωνα µε συγκλίνουσες νοµικές απόψεις, πρόκειται για την πλέον «ακάλυπτη» περίοδο, εντός της οποίας εντοπίζεται έδαφος για όψιµες αξιώσεις. Πάγια θέση του υπουργείου Εργασίας είναι πως για την περίοδο µετά τον Μάιο του 2016 η κυβέρνηση συµµορφώθηκε µε την απόφαση του ΣτΕ µέσα από τον νόµο Κατρούγκαλου.

Εφόσον όμως τα αναδροµικά «απλωθούν» µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2018, δηλαδή σε 42 µήνες, τότε οι διεκδικήσεις φτάνουν έως και τα 27.000 ευρώ για συνταξιούχους µε µία κύρια και µία επικουρική. Οι διεκδικήσεις κατά περιπτώσεις µπορούν να ξεπεράσουν και αυτό το ποσό, αν ο συνταξιούχος λαµβάνει περισσότερες από δύο συντάξεις, όπως για παράδειγµα γιατροί του ΕΣΥ, µηχανικοί του ∆ηµοσίου, χήρες ή χήροι που λαµβάνουν περισσότερες από τέσσερις συντάξεις κ.α.

Τα ελάχιστα ποσά προκύπτουν για τους συνταξιούχους ΟΓΑ που έχασαν µόνο τα δώρα, τα οποία για την κατώτατη σύνταξη των 330 ευρώ ήταν 660 ευρώ τον χρόνο, καθώς οι αγρότες λάµβαναν µέχρι το 2012 τα πλήρη δώρα.\
Σηµειώνεται πως το ΕΤΕΑΕΠ έχει ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονική υπηρεσία µε ενηµερωτικά σηµειώµατα για την ανάλυση της αναπροσαρµογής της επικουρικής σύνταξης που έγινε το καλοκαίρι του 2016 καθώς και συγκεντρωτικούς πίνακες µε όλες τις µνηµονιακές κρατήσεις (συνταγµατικές και αντισυνταγµατικές).

Το «Εθνος της Κυριακής» -με τη συνδρομή του Δ. Ρίζου, δικηγόρου που ειδικεύεται σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης- δημοσιεύει έναν οδηγό µε πίνακες και παραδείγµατα για τα ποσά από τα αναδρομικά που διεκδικούν όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων, προσεγγίζοντας τις διεκδικήσεις σε µηνιαία βάση.

Οι διεκδικήσεις κινούνται σε δύο ταχύτητες. Τη διαχωριστική γραµµή θέτει το συνταξιοδοτικό εισόδηµα, όπως αυτό είχε διαµορφωθεί το 2012 πριν από τις περικοπές σε δώρα και συντάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγµατικές. Οι δύο βασικές ταχύτητες είναι:

–Συνταξιούχοι µε εισόδηµα από κύριες, επικουρικές και µερίσµατα κάτω από 1.000 ευρώ µεικτά. Έχασαν τελείως τα δώρα, τα οποία είχαν «ψαλιδιστεί» ήδη από το 2010, και µέτρησαν απώλειες στην επικουρική τους σύνταξη.

–Συνταξιούχοι µε εισόδηµα από κύριες, επικουρικές και µερίσµατα πάνω από 1.000 ευρώ µεικτά. Έχασαν τελείως τα δώρα, µέτρησαν απώλειες 5%- 20% στο άθροισμα κύριας και επικουρικής, είχαν «έξτρα» µειώσεις στην επικουρική, καθώς και πρόσθετο «ψαλίδι» 12% ειδικά όσοι λάµβαναν µηνιαία σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ.


Με δεδομένο ότι το χρονικό διάστηµα για το οποίο µπορούν να εγερθούν αξιώσεις δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο, το «Έθνος της Κυριακής» προσεγγίζει τις επίµαχες αντισυνταγµατικές περικοπές σε µηνιαία βάση.

Κύριες συντάξεις

Συνταξιούχοι ∆ηµοσίου ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ

1. Οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών µε άθροισμα µηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ και κάτω από 1.300 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:

5% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισμα άνω των 1.000 έως 1.500 ευρώ (µε όριο τα 1.000 ευρώ).
10% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισμα από 1.500 έως 2.000 ευρώ (µε όριο τα 1.425,01 ευρώ).
15% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισμα από 2.000 έως 3.000 ευρώ (µε όριο τα 1.800,01 ευρώ).
20% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισμα από 3.000 ευρώ και άνω (µε όριο τα 2.550,01 ευρώ).
Πίνακας 1 – Κράτηση Ν.4093/2012

2. Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών µε άθροισμα µηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ και κάτω από 1.300 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:

5% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισμα άνω των 1.000 έως 1.500 ευρώ (µε όριο τα 1.000 ευρώ).
10% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισμα από 1.500 έως 2.000 ευρώ (µε όριο τα 1.425,01 ευρώ)
15% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισμα από 2.000 έως 3.000 ευρώ (µε όριο τα 1.800,01 ευρώ).
20% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισμα από 3.000 ευρώ και άνω (µε όριο τα 2.550,01 ευρώ). Πίνακας 1 – Κράτηση Ν. 4093/2012.
Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας. Πίνακας 2.

3. Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών µε µηνιαία κύρια σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:

12% στο τµήµα της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ (πριν από την αφαίρεση της κράτησης ασθένειας και του φόρου, αλλά µετά την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης του 2010 και της επιπλέον εισφοράς του 2011 καθώς και των µειώσεων του 2011). Πίνακας 1 – Κράτηση Ν. 4051/2012.
5%-20% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ. Πίνακας 1 – Κράτηση Ν. 4093/2012.
Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας. Πίνακας 2.
4. Οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών µε µηνιαία κύρια σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:

12% στο τµήµα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ (πριν από την αφαίρεση της κράτησης ασθένειας και του φόρου, αλλά µετά την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης του 2010 και της επιπλέον εισφοράς του 2011 καθώς και των µειώσεων του 2011). Πίνακας 1
Κράτηση Ν. 4051/2012.
5%-20% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ. Πίνακας 1 – Κράτηση Ν. 4093/2012.
5. Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών µε άθροισμα µηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων, όπως και τυχόν µερισµάτων, κάτω από 1.000 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:


Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας. Πίνακας 2.
Συνταξιούχοι ΟΓΑ

Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ έχουν χαµηλές συντάξεις, οπότε δεν αντιμετώπισαν τις περικοπές που επιβλήθηκαν το 2012 στις συντάξεις ή στο άθροισμα του συνταξιοδοτικού εισοδήµατος άνω των 1.000 ευρώ. Είχαν όμως εξαιρεθεί και από τη ρύθμιση του 2010, η οποία «ψαλίδισε» τα δώρα για όλους στα 800 ευρώ τον χρόνο. Συνεπώς έχασαν και διεκδικούν τα πλήρη δώρα. Πίνακας 3.

Επικουρικές Συντάξεις

Σηµαντικές ήταν και στις επικουρικές συντάξεις οι αντισυνταγματικές µειώσεις που επιβλήθηκαν το 2012. Εκτός από το συνδυαστικό «ψαλίδι» σε άθροισμα κύριων και επικουρικών (Πίνακας 4 – Κράτηση Ν. 4093/2012), έχει επιβληθεί σε όλους τους συνταξιούχους που εισπράττουν επικουρική σύνταξη, είτε προέρχονται από τον δηµόσιο είτε από τον ιδιωτικό τοµέα, κλιμακωτή µείωση 10%-20% (Πίνακας 4 – Κράτηση Ν. 4051/2012) ως εξής:

α) Για συντάξεις έως 250 ευρώ ποσοστό µείωσης 10%.

β) Για συντάξεις από 250 έως 300 ευρώ ποσοστό µείωσης 15%.

γ) Για συντάξεις από 300 ευρώ και άνω ποσοστό µείωσης 20%. Με τις επίµαχες διατάξεις του 2012 οι συνταξιούχοι έχασαν και τα πλήρη δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας στην επικουρική τους.

Αναλυτικά τα ποσά που χάθηκαν από τις αντισυνταγματικές περικοπές, τόσο σε µηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, παρατίθενται στους πίνακες 4 και 5.

πηγή: newsit.gr

Διαβάστε περισσότερα
Αφήστε το σχόλιο σας:
True.gr